Kondanser seçimi

Kondanser seçimi

KANAT VERİMİ VE KONDANSER SEÇİMİ

Kanat verimi veya kanat yüzeyi etkinlik değeri; düz boru baz alınarak (% 100 ) buna oranla, aynı film katsayısı ile ve kanat yüzeyinin düz borudaki yüzey sıcaklığı olması halinde birim yüzeyden geçecek ısı miktarına oranı, şeklinde tarif edilebilir. Kanat verimi yüksek olan bir kanat profili, yüzey artırılışının daha etkin bir ısı geçişi sağlayacak şekilde yapıldığını ifade eder.

Kondanser seçiminde sıvının basınç düşümü ( sürtünme ve diğer akış kayıpları sebebiyle önemli olup 5-7 mSS seviyesini aşmamalıdır. Aksi halde aşırı seviyede sirkülasyon pompası ve manometrik basıncı gerekecek ve güç sarfiyatı artacaktır. Kondanserin su devresi basınç düşümü (kayıpları ), kondanser borularındaki sıvı geçiş hızına, sıvı debisine, boru çapına, boru boyuna kondanserde suyun gidiş-dönüş sayısına, suyun sıcaklığına göre değişecektir. Diğer bir önemli husus kondanserin çalışma şartlarında gereken aşırı soğutmayı ( Subcooling ) sağlamasıdır. Bilhassa sıvı soğutkan gidiş borusu uzun olan veyabasınç kaybı meydana getiren vana, dirsek, drier gibi elemanların veya düşey yükselmesinin fazla lduğu uygulamalarda sıvı soğutkan köpürmesi olayı meydana gelerek kapasitenin önemli derecede düşmesine neden olacaktır ki bunu önlemek için sıvı ‘’Aşırı Soğutması’’ gereklidir.

Kondanserden geçirilmesi gereken su debisi, kondanser yoğuşma sıcaklığına, yani su giriş sıcaklığı (tg), ve su çıkış (tç) sıcaklığına bağlı olarak hesaplanabilir. Evaporatör kapasitesi Qevap, ise ;

W (mᶟ/h) = Qevap x qk / (tç-tg) x1000 olacaktır.

Burada qk beher kcal/h evaporatör kapasitesi için kondanserden alınması gereke ısı miktarını ifade etmekte olup bu değer, soğutucu akışkan cinsine, yoğuşma ve evaporasyon sıcaklıklarına göre değişecektir.aşağıdaki tabloda en sık rastlanan soğutucu akışkanlar R-12, R-22, Amonyak için ) değişik çalışma şartlarındaki ‘’ Kondanser ısısı/evaporatör ısısı) oranları verilmektedir.

Kondanser ısı/ Evaporatör ısı oranları

Örnek : -10 ˚C/ +30 ˚C çalışm şartlarında evaporatörde sağladığı kapasite 3000 kcal/h olan R-12 soğutucu akışkanlı bir soğutma sisteminin kondanserkapasitesi qk= 1.19 bulunup Qk= qk x 3000=3570 kcal/h olacaktır.


GVN Öncü Kompresör

Teknik Servis